Povedali o názore


* Absurdita nie je nič iného ako cudzí názor, ktorý sa zásadne rozchádza s mojím. BIERCE Ambrose Gwinnett
* Aby sa dostali do pohybu masy, stačí fráza jedného hlupáka. Koľko však treba času rozumnému človeku, aby jedného-jediného presvedčil o svojom názore! RAABE Wilhelm
* Aj keby mali všetci učenci rovnaký názor, môžu sa všetci mýliť. RUSSELL Bertrand A. W.
* Ak je správny názor, podľa ktorého duša i telo zanikajú spolu a po smrti nám nezostáva nijaké vedomie, potom nie je síce na smrti nič dobrého, ale ani nič zlého. CICERO Marcus Tullius
* Ak majú dvaja ľudia rovnaké názory, jeden z nich je zbytočný. CHURCHILL Winston
* Ak máme dospieť k pravde, mali by sme sa všetci usilovať brániť názory odporcov. PAUL Jean
* Ak nemám vlastný názor, brojím aspoň proti názorom tých druhých. ROCHEFOUCAULD
* Ak niekto zastáva názor, že peniaze dokážu urobiť všetko, je s najväčšou pravdepodobnosťou ochotný urobiť všetko pre peniaze. FRANKLIN Benjamin
* Ak spoznáme názory niektorého človeka, obyčajne sa dozvieme aj niečo, čo tieto názory postaví do celkom nového svetla. HOUGHTON Claude
* Akceptovať pravoverný názor vždy znamená zdediť nevyriešené rozpory. ORWELL George
* Ako ochotne uveríme v rozumnosť tých, čo majú s nami rovnaký názor. JOHN Jaromír
* Ako sa môžeme cvičiť v pokore: Čo najmenej o sebe hovoriť. Nezaoberať sa sám sebou. Nechcieť usmerňovať záležitosti iných. Radostne prijímať opačné názory a napomenutia. Nevšímať si chyby iných. Ustúpiť v diskusii, aj keď mám pravdu. Byť láskavý a milý, aj keď ma niekto pobúri. Prijímať nevšímavosť. Vybrať si vždy to, čo je ťažšie. Vyhýbať sa zvláštnostiam. Bl. Matka TEREZA
* Ako starneme, radšej meníme svoj názor na svet, ako sám svet. BRIE Andre
* Ako to, že váhaš? Riskuj! Riskuj čokoľvek! Nedbaj na názory ostatných, na ich hlasy. Urob najťažšiu vec na zemi pre seba. Konaj pre seba. Postav sa zoči-voči pravde. MANSFIELDOVÁ Katherine
* Anketa: Zákerná anketa názory pozmetá a potom nezmysly roztrúby do sveta. BENČAŤOVÁ Marta
* Ateisti neustále o svojich ateistického názoroch hovoria a radi by sa posilnili tým, že s nimi druhí ľudia budú súhlasiť. BACON Francis
* Básnik nie je filozof, ale má svoj názor na svet. BIEBL Konstantin
* Byť tolerantný znamená vedieť zniesť protikladné názory. GRASS Günter
* Cirkev nie je spolok rovnako ideologicky zameraných ľudí, záujmové združenie usilujúce sa o rozšírenie nejakého svetového názoru. Cirkev je jednota, kde sú v jednom strede - v Kristovi - uzmierené všetky protiklady. HEMMERLE Klaus
* Často opovrhujeme názormi a myšlienkami iných, aby sme nemuseli opovrhovať sebou samým. RIMBAUD Jean Nicolas Arthur
* Často treba viac odvahy na to, aby človek zmenil svoj názor, než aby mu zostal verný. HEBBEL Christian Friedrich
* Človek bez priateľov: Nemajúci žiadne výhody na rozdeľovanie. Nemajetný. Navyknutý vyslovovať pravdu a názory podľa zdravého rozumu. BIERCE Ambrose Gwinnett
* Človek by zabránil sebe samému byť človekom, keby sa naraz alebo postupne nechal odviesť od možnosti vytvoriť si osobný názor na Kristovu osobu. GIUSSANI Luigi
* Človek môže zmeniť svoj život, ak zmení svoje myslenie a svoj názor. JAMES William
* Človek ostáva mladý pokiaľ sa vie učiť, získavať nové skúsenosti a znášať odlišné názory ostatných. ESCHENBACH Wolfram von
* Človek zostáva mladým, kým je ešte schopný učiť sa, získavať nové vlastnosti a znášať odlišné názory iných. EBNER-ESCHENBACHOVÁ
* Človek zostáva mladým, pokiaľ je ešte schopný učiť sa, získavať nové vlastnosti a znášať odlišné názory. HEBNEROVÁ
* Človek, ktorý nikdy nemení svoje názory, je ako stojatá voda a plodí plazy mysle. BLAKE William
* Človek, ktorý sám sebe veľmi neverí, bojí sa počuť názory tých druhých, aby neprišiel o svoje vlastné. MENZEL Jiří
* Človeka netrápi ani tak to, čo sa deje, ako jeho názor na to, čo sa deje. MONTAIGNE Michel Euquem
* Čo je optimizmus? To je taký zažraný názor, že všetko je dobré, aj keď je to zlé. VOLTAIRE
* Čo tak vymenovať sviatok počúvania cudzím názorov? IRZYKOWSKI Karol
* Dejiny názorov človeka nie sú ničím iným, ako dejinami jeho omylov. VOLTAIRE
* Diskusia predovšetkým znamená uznať aj názor druhého. DUŠEK Václav
* Dobré názory sú bezcenné. Záleží na tom, kto ich má. KRAUS Karl
* Dobrý minister nemá striehnuť na zvraštenie čela panovníka, ktorému slúži, ale má mu slobodne povedať vlastný názor. BISMARCK Otto Eduard Leopold von
* Domnieval som sa, že sa mi snáď podarí pôsobiť tak, aby som bol u všetkých ľudí obľúbený - že “dobré vzťahy” eliminujú všetku disharmóniu a názorové rozdiely. Žiadne dôležité rozhodnutie však nikdy neuspokojí všetkých členov organizácie, preto vedúci musí tiež absorbovať rozladenie a občas otvorené nepriateľstvo tých, ktorí by volili inú cestu. BENNIS Warren G.
* Domnievam sa, že kresťan vlastne má byť nenápadným vo svojich názoroch ako Mária, ale má byť nápadný jednou jedinou vecou ako má všetkých rád. NOVÁK S.
* Dvaja ľudia, ktorí sa držia veci, majú väčšiu cenu ako osem ľudí, z ktorých každý má iný názor. SHAW George Bernard
* Existuje spriaznenosť, určitý druh slobodomurárstva, medzi všetkými inteligentnými ľuďmi, hocako protikladné sú ich morálne názory. DOUGLAS Norman
* Facka - najkratšia spojenie dvoch opačných názorov. SINCLAR Upton
* Fanatik je človek bez názoru. KOSORIN Pavel
* Filozofia je pokus o jednotný názor na svet a život, prírodu a ducha. MASARYK Tomáš Garrique
* Francúzska revolúcia názorne ukázala, že prehrávajú tí, ktorí strácajú hlavu. LEC S. J.
* Gram informácie zaváži viac ako tisíc ton názoru. BACHER Gerd
* Had, ktorý sa nemôže lieniť, hynie. Aj osobnosti, ktorým sa zabráni zmeniť názor, prestávajú byť osobnosťami. ZWEIG Stefan
* Hlúpy je ten, kto prvý povie svoj názor. CICERO Marcus Tullius
* Humor nie je nálada, ale svetový názor. WITTGENSTEIN Ludwig
* Humor, to je názor! WERICH Jan
* Charaktery sa nemenia. Menia sa názory, charaktery iba dozrievajú. DISRAELI Benjamin gróf
* Chatrný názor podopri citátom, chýbajúci nahraď aforizmom. BIELASZEWSKI Franciszek A.
* Iba názor dáva vlastnosti veciam, ako soľ dáva chuť pokrmom. FRANCE Anatole
* Iba odpadlíci od všetkých názorov nie sú nikdy rebelantmi proti žiadnej moci. DUMAS Alexandre st.
* Jánošík síce menil stolice, nemenil však názory. KENDA Milan
* Je jedno či sme mladí, alebo starí, všetci sme viac, alebo menej chameleóny, meníme svoje názory a zvyky podľa svojho okolia. Máme hrôzu byť neobyčajní, či jednoducho iní. CASSON Herbert Newton
* Je nebezpečné predpokladať, že opozícia proti autorite je už sama o sebe zásluhou a že neobvyklé názory musia byť nevyhnutne správne. RUSSELL Bertrand A. W.
* Je skepsa výhodný názor? Skeptici sa na to pozerajú skepticky. LEC S. J.
* Je to pokrok, že máme prefabrikované názory? LAUB Gabriel
* Je treba často väčšej odvahy k tomu svoj názor zmeniť, ako za ním pevne stáť. HEBBEL Christian Friedrich
* Je úplne prirodzené, že názory, čo sa slobodne stretávajú, sa aj rozchádzajú ... VEREŠVÁRSKY Stano
* Jediný dôvod, pre ktorý sa bojuje proti novým názorom, spočíva v tom, že ešte nie sú dostatočne rozšírené. LOCKE John
* K najväčším objavom, na ktoré prišiel ľudský um v modernej dobe, patrí podľa môjho názoru umenie recenzovať knihy bez čítania. LICHTENBERG Georg Christoph
* K pokoju duše nemôže nič viac prispieť ako to, že nemáte nijaký názor. LICHTENBERG Georg Christoph
* Kat s pesimistickým názorom na ľudí je z hľadiska svojej profesie optimista. LAUB Gabriel
* Katedrály sú obdivuhodné, lebo ich stavali ľudia, ktorí mali dogmy. My máme len názory, no názory nestačia na postavenie katedrál. HEINE Heinrich
* Každý človek má právo na svoj vlastný názor - pokiaľ sa zhoduje s naším. BILLINGS Josh
* Každý chce byť informovaný pravdivo, nestranne, vecne - a v úplnej zhode so svojimi názormi. CHESTERTON Gilbert Keith
* Každý z nás sa rodí v atmosfére ideí a názorov ľudí, ktorí žili pred nami, a každý dáva niečo zo seba pre ľudí, ktorí prídu po nás. MAZZINI G.
* Keby som mala v krátkosti zhrnúť, čo podľa môjho názoru znamená vedenie, povedala by som, že pochopenie a zdieľanie spoločného poslania - bez tohto efektívne vedenie nemôže existovať. MANSELLOVÁ A.
* Keď budem chcieť váš názor, dám vám ho. GOLDWYN Samuel
* Keď desať čitateľov zíva, nebudem sa už zaujímať o názor erudovaných kritikov. BUTULESCU Valeriu
* Keď chceš vedieť, aký je názor Pána na peniaze, stačí sa pozerať, komu ich tak štedro rozdáva. BARING
* Keď muž vysloví svoj názor, je chlap. Keď to isté urobí žena, je potvora. DAVISOVÁ Bette
* Keď myslíte tiež na obživu, skoro prídete k názoru, že je lepšie nemyslieť. LAUB Gabriel
* Keď priateľ vyjadruje pred tebou svoju myšlienku neskrývaj pred ním vlastný názor, či je to súhlas, či odmietnutie. Ale aj keď mlčí, nech tvoje srdce načúva jeho srdcu, lebo v priateľstve každá myšlienka, želanie i nádej sa rodia v tichu a odovzdávajú sa s veľkou radosťou. DŽIBRÁN Chalíl
* Keď sa rozprávate so slabomyseľnými, tárajte; keď sa rozprávate s obmedzencami, vystatujte sa; keď sa rozprávate s dôvtipnými, tvárte sa veľmi pokorne a pýtajte sa na ich názory. BULWER-Lytton Eduard George
* Keď sa už väčšina ľudí hanbí za úbohé šaty a nábytok, o koľko viac by sme sa mali skôr hanbiť za úbohé myšlienky a svetonázory. EINSTEIN Albert
* Keď sa ženy pekne oblečú, sú pravdepodobne toho názoru, že by ich muži považovali za rovnako vzrušujúce, keď sú zoblečené. DIOR Christian
* Keď som bol chlapec, zvyklo sa hovoriť, že 'iba mulica a míľnik nikdy nezmenia svoj názor'. BARUCH Bernard Mannes
* Keď ste sa ma pri narodení nepýtali na môj názor, nechajte ma zomrieť ako ja chcem. BUTULESCU Valeriu
* Keď stojím pred akýmkoľvek dôležitým rozhodnutím, predtým ako sa rozhodnem, vždy si predstavím, ako sa budú jednotlivé alternatívy odohrávať. Počas tohto procesu sa nebojím niekoľkokrát zmeniť svoj názor. GIULIANI Rudy
* Keď v ktorejkoľvek vede nie sú protichodné názory, neexistuje boj, potom sa veda uberá na svoj vlastný pohreb. KAPICA P. L.
* Keď všetci nemajú nijaký názor, je ľahké byť toho istého názoru. ESCHKER Wolfgang
* Klasik je človek, ktorý nemá možnosť povedať, že už dávno zmenil názor, ktorého sa teraz dovolávame. LAUB Gabriel
* Koľko hláv, toľko rozumov; Koľko ľudí, toľko názorov. TERENTIUS Publius Afer
* Krčma je miestom, ktoré ľuďom poskytuje príležitosť na výmenu názorov a myšlienok o verejných záležitostiach. EINSTEIN Albert
* Kto chce mať stále pravdu, musí často meniť názor. RADOVIC Dušan
* Kto je náš najväčší nepriateľ? Pesimistický názor na budúcnosť. TAYLOR Jim
* Kto nemá vlastný názor, s toho názorom sú všetci zajedno. BRUDZIŇSKI Wieslaw Leon
* Kto nemení svoje názory, vystavuje sa nebezpečenstvu, že sa stanú oficiálnymi. BRUDZIŇSKI Wieslaw Leon
* Kto nikdy nemení názory, miluje seba viac ako pravdu. JOUBERT Joseph
* Ktorý z týchto filozofických názorov je pravdivý, vie snáď niektorý z bohov; ktorý sa približuje k pravde, zostáva veľkou otázkou. CICERO Marcus Tullius
* Ktovie, možno by sme dospeli k názoru, že čítanie je druh tvorby; v každom prípade je jej skratkou. VANČURA Vladislav
* Láska spája a pretvára vôle, záľuby, zvyky, názory, dokonca i skutky a správanie sa. PIBIRI Raffaele
* Len blázon (idiot) nemení svoje názory. LEXA Ivan (Majský J.)
* Len hlupáci a mŕtvoly nemenia svoj názor. LOWELL James Russel
* Len jeden názor je nesprávny, a to ten, že len jeden názor je správny. FEUCHTERSLEBEN Ernst
* Len málo ľudí si môže dovoliť najväčší prepych, aký na tomto svete jestvuje vlastný názor. GUINNESS Alec
* Len skúsenosťou prichádzame k vlastnému názoru na veci. A jedine tí, ktorí sa na veci pozerajú vlastnými očami, majú vyhliadku na úspech. BAŤA Tomáš st.
* Lichotník lichotí iba preto, lebo má nízky názor o sebe, aj o iných. Cesta života je široká, ale mnohí ju nepoznajú a kráčajú cestou smrti. GOGOĽ Nikolaj Vasilievič
* Ľudia bez vlastného názoru tvoria verejnú mienku. HOLEČKOVÁ Patrícia
* Ľudia dospievajú k názoru, že hovoriť dnes o láske znamená len stať sa účastníkom všeobecného podvodu; tvrdia, že v dnešnom svete môže milovať len mučeník alebo šialenec, a že teda hovoriť o láske nie je nič iné než kázanie. Hovoria: Chcel by som byť dobrým kresťanom - ale keby som to myslel vážne, musel by som zomrieť od hladu. FROMM Erich
* Ľudia majú niekoľko názorov súčasne. Často sú to však názory celkom protichodné. HOUGHTON Claude
* Ľudia majú v dnešnej dobe zvláštny názor, že sa dá všetkému naučiť z prednášok. Ja však myslím, že prednášky nemôžu toľko prospieť ako čítanie kníh, z ktorých sa prednášky konajú. JOHNSON
* Ľudia málo rozmýšľajú, povrchne čítajú, prenáhlene súdia a názory prijímajú tak, ako peniaze, ktoré sú v obehu. VOLTAIRE
* Ľudia si zrejme neuvedomujú, že ich názor na svet je zároveň priznaním ich charakteru. EMERSON Ralph Waldo
* Ľudia sú podivní: cenia si viac svojich názorov ako vecí. MONTESQUIEU Charles
* Ľudia trpia názormi, ktoré majú o veciach, nie vecami. MONTAIGNE Michel Euquem
* Ľudia, ktorí sa chystajú na nejaký čin, uvažujú trojako: Jednak sú na pochybách, či čin, ktorý prichádza do úvahy, je čestný alebo nečestný; pri posudzovaní toho sa ich názory často rozchádzajú. CICERO Marcus Tullius
* Maj rovnaký názor ako menšina, ale rozprávaj názory väčšiny. Múdry človek sa práve tak vyhýba tomu, aby mu protirečili, ako tomu, aby on protirečil druhým; tak ako je pripravený na kritiku, tak sa zdržiava od jej vyslovenia. GRACIÁN Baltasar y Morales
* Mal na vec svoj vlastný názor, ale zatiaľ si ho nestačil konzultovať. CHRENKO Peter
* Mať svoj názor je luxus. Vysloviť ho je lapsus. TEŠOVIČOVÁ Anita
* Mať vlastný názor je výsadou ľudí, ktorých mzda nie je závislá na hodnotení nadriadeného. DUŠEK Václav
* Mať vlastný názor, znamená nemať nič iného. FALTUS Jiří
* Média sa určite pokúšajú formovať náš vkus, názory, ale aj zásadné otázky morálky. A keďže sú väčšinovo liberálne, snažia sa o nahradenie tradičnej morálky čímsi podľa nich modernejším. A budú úspešní, ak sa nenájdu konzervatívni novinári, ktorí budú ich inteligentnou protiváhou. HRÍB Štefan
* Medzi smrteľníkmi sú názory získané po zrelej úvahe tie najmúdrejšie. EURIPIDÉS
* Minulosť sa mení podľa prítomnosti. Ak sa zmení prítomnosť, zmení sa aj náš názor na minulosť. MARTINŮ Bohuslav
* Mnohí považujú svoju pamäť za inteligenciu, svoje názory za fakty. MASSON René
* Mnohí zdieľajú so mnou moje názory. Ale ja s nimi nie. KONRÁD Karel (Kraus K.)
* Mnoho štátnikov má tým viac prívržencov, čím bláznivejšie názory hlása. THIESS Frank
* Morálka je zvyk našej vlastnej krajiny a terajšie názory našich vrstovníkov. BUTLER Samuel
* Môj názor na ženy vodičky sa zmenil, čo som sa stihol opätovne oženiť. (október 2005), komentár k názorom na diskrimináciu žien pri povinnom zmluvnom poistení. CUPER Ján
* Múdrosť je to, keď máme na pamäti omylnosť všetkých našich názorov a presvedčení a nehodnovernosť a nestálosť vecí, na ktoré sa najviac spoliehame. BRENAN Gerald
* Múdry napadne nesprávny názor, hlupák jeho autora. TACKMANN Kurt
* Muž pevných zásad vždy bude obhajovať svoj názor. HORATIUS Flaccus Quintus
* Muž zmení počas aktívneho života tri-štyri razy politický názor. Žena manžela. POLÁČIK Emil
* Muž, ktorý nepije, nie je podľa môjho názoru skutočný muž. ČECHOV Anton Pavlovič
* Myslím, že každý, kto má názor a vyjadrí ho, niekoho urazí. STEELE Peter
* Na názory treba útočiť názormi. Na myšlienky sa nestrieľa. RIVAROL Antoine
* Na odpor proti správnym názorom sa tvrdošijne staviame častejšie z pýchy, ako z nedostatku rozumu; vidíme prvé miesta obsadené a nechceme sa uspokojiť so zadnými sedadlami. ROCHEFOUCAULD
* Na tomto svete plnom kolísania neraz spočíva stálosť na zmene názorov. TASSO Torquato
* Nádherný úsmev politika je zle skrývaný negatívny postoj k vášmu názoru. JAVORSKÝ Vlado
* Najnebezpečnejší svetonázor je svetonázor ľudí, ktorí sa na svet nikdy nedívali. HUMBOLDT Alexander
* Najostrejšie si názory vymieňajú tupci. MAJER Ľudovít
* Najväčšou poverou je názor, že knihy sú na to, aby sa čítali. MORLEY Christopher
* Naša márnomyseľnosť rozladí viac, ak nám niekto vytkne zlý vkus, ako keď vytkne, že nám zlé názory. ROCHEFOUCAULD
* Názor hlupákov rovnako riadi najdôležitejšie aj najbezvýznamnejšie veci. ERAZMUS Rotterdamský
* Názor je priamy nepriateľ pravdy. GIOBERTI Vincenzo
* Názor, no prosím, ale prečo hneď vlastné? DUŠEK Václav
* Názory ľudí sú časťou ich šťastia. SHAKESPEARE William
* Názory na to, ako sa dohodnúť, sa rozchádzajú. KRAUS Ivan
* Názory nie sú nič iného ako dielo náhody a temperamentu. BALDWIN Stanley Earl
* Názory niektorých ľudí nestoja za to, aby sme ich vyvracali. NECPAL Pavel
* Názory sa často rôznia - od tých, ktorí ich hlásajú. BRUDZIŇSKI Wieslaw Leon
* Názory sú ako klince; čím viac do nich bušíš, tým hlbšie zalézají. IUVENALIS Decimus Iunius
* Názory, ktoré sú v rozpore s mojimi, ma neurážajú ani neudivujú - podnecujú ma a cvičia moju myseľ. MONTAIGNE Michel Euquem
* Neber do úvahy názor zajaca, pokým ťa obdivujú levy. BUTULESCU Valeriu
* Nečudo, že prišlo k ostrej výmene názorov. Besedníci pili ostré. KUPECKÝ Milan
* Nehádam sa s ľuďmi, ktorých názory si nevážim. ŠTEPKA Stanislav
* Nemá rád slobodu ten, kto nemá rád protikladný názor. GRAFF Sigmund
* Nemám na tú vec názor. Keby som mal, nevedel by som ho sformulovať. Aj keby sa mi to podarilo, neporozumeli by ste tomu. TUWIM Julián
* Nemať žiadny názor, to je najrozšírenejší svetový názor. ŽÁČEK Jiří
* Nemáte predstavu, aký zlý názor mám o sebe a ako málo si ho zaslúžim. GILBERT William Schwenk
* Neprekáža mi názor iných ľudí, ale to, že mi ho chcú vnútiť. JOHNSON Samuel
* Nesprávne orientované názory nikdy nezblúdia. KLIMEŠ Karel
* Nestály dav vždy mení názory pri zmene vladára. CLAUDIANUS Claudius
* Nesúhlasím s filozofmi, ktorí nedávno vystúpili s názorom, že duša hynie zároveň s telom a že smrťou všetko konči. CICERO Marcus Tullius
* Netreba sa báť tých, čo majú iný názor, ale tých, čo iný názor majú, ale sú príliš zbabelí na to, aby ho vyslovili. NAPOLEON I. Bonaparte
* Neurotik - Iba druhým na vzdory často menil názory. KUPECKÝ Milan
* Neuspokojíme sa s tým, že druhému jednoducho povieme svoj názor; zároveň sa snažíme o určitú mieru, aby tento názor neotriasol tým druhým; snáď mu predložíme pravdu, ale tak, aby mohol do nej vkĺznuť. FRISCH Max
* Neznášanlivosť je prirodzená a logická, pretože v každom nesúhlasnom názore je predpoklad najvyššej múdrosti. BIERCE Ambrose Gwinnett
* Nič nemení tak názory na život ako život sám. VASIĽJEV Artur
* Nič nezmení niečí názor na morálku rýchlejšie ako hotovosť vo veľkých čiastkach. FLYNT Larry Claxton Jr.
* Nič nezmení váš názor na priateľa viac ako úspech - váš alebo jeho. ELLIOT Hugh
* Nič viac neprispieva k duševnému pokoju, ako že človek nemá žiaden vlastný názor. LICHTENBERG Georg Christoph
* Nie je dôležité mať mnoho názorov, ale žiť podľa jedného z nich. BERNASCONI Ugo
* Nie je ťažké byť jednomyseľnými ak sme všetci rovnakého názoru. BRUDZIŇSKI Wieslaw Leon
* Niekedy sa pýtam sám seba, ako sa mohlo stať, že práve ja som vymyslel teóriu relativity. Dôvod je, myslím, v tom, že normálny mládenec sa nikdy nesužuje premýšľaním o problémoch priestoru a času. Na také veci si urobil názor už ako dieťa. Môj intelektuálny vývoj bol však oneskorený, čo spôsobilo, že som sa začal trápiť priestorom a časom, až keď som dospieval. EINSTEIN Albert
* Niekoľko ráz som si vymieňal názory s istým idiotom a zdá sa mi, že som ohlúpol. SHAW George Bernard
* Niektorí ľudia dokážu spravovať iba cudzie názory, nikdy nie svoje vlastné. PAUL Jean
* Niektorí ľudia radi vyjadrujú vlastný názor úplne na všetko. Je potrebné im v tom zabrániť. ATTLEE Clement Richard
* Niektorí ľudia sú ochotní pristúpiť na výmenu názorov až vtedy, keď ich už nemôžu speňažiť. TADIAN Jozef
* Niektorí ľudia zastávajú názor, že pravda je neškodná len v rozriedenom stave. HOLMES Oliver Wendell
* Niektorí menia názory ako rukavice, iní chodia bez rukavíc. BRUDZIŇSKI Wieslaw Leon
* Niet slobody bez svedomia - tak ako nemôže byť svedomie v bytosti, ktorá nie je slobodná. Právo na vlastný názor a vlastné slovo má len ten, kto si uvedomuje, že je viazaný pravdou. GUARDINI Romano
* Niet väčšej ilúzie ako názor, že reč je prostriedkom komunikácie medzi ľuďmi. CANETTI Elias
* Nikdy nehovorte, že to je iba váš názor, pretože nemáte žiadny iný. BOMANS Godfried
* Nikdy neurobím tú chybu, aby som sa hádal s ľuďmi, k názorom ktorých nemám úctu. VOLTAIRE (Gibbon E.)
* Nikdy sa nepýtajte na utratené peniaze, kam išli podľa názoru toho, kto ich utratil. Od nikoho sa ešte nevyžadovalo, aby si pamätal alebo si vymyslel, čo urobil s každým centom. FROST Robert Lee
* Nové názory sú vždy podozrivé. LOCKE
* O vlastných názoroch - Neobdivuj haraburdy iba preto, že sú z Burdy! ROJČEK František
* Odporovať je preňho také lákavé, že často dvíha zbrane sám proti sebe a bojuje proti svojim vlastným názorom, keď ich počuje z úst iného. MOLIÉRE
* Podľa môjho názoru si má umelec vybrať medzi divadlom a kinom, 'zaoberať sa' jedným aj druhým nemožno, ak chceš vytvoriť niečo naozajstné. EJZENŠTEJN Sergej Michajlovič
* Podľa môjho názoru starí majstri nie sú umením, ich hodnota je v ich zriedkavosti. EDISON Thomas Alva
* Podľa môjho názoru, vždy, keď sa urobí oddelenie slobody a spravodlivosti, ani jedna z nich nie je v bezpečí. BURKE Edmund
* Podľa nášho názoru je kritika nepriamo niečím medzi hanobením, udavačstvom a reklamou. BRZOZOWSKI Stanislaw
* Politik by mal mať aj názor, nielen dobrý plat. PUŠKÁROVÁ Zlatica
* Populárny názor je to najväčšie klamstvo na svete. CARLYLE Thomas
* Poradíte slabej žene, ako najľahšie prekonať prekážky? Prekážky sa podľa môjho názoru najľahšie prekonávajú obídením. BILY Jozef
* Pozri sa: nenávidíme sa, hádam sa, rozdeľujú nás naše záľuby i názory; a medzitým ti vlasy šedivejú rovnako ako mne. SCHILLER Christoph Friedrich
* Pravda je určitý spôsob zmeny názoru pod tlakom. BOK Curtis
* Pravda sa nesmie zamieňať s názorom väčšiny. COCTEAU Jean Maurice Eug?ne Clément
* Pravý optimizmus nespočíva v presvedčení, že všetko pôjde dobre, ale v názore, že nie všetko pôjde zle. PIAGET J.
* Pre nízke povahy niet nič príjemnejšieho, ako pomstiť sa za svoju naničhodnosť tak, že hádžu blato svojich názorov a mienok na to, čo je sväté a veľké. BELINSKIJ Vissarion Grigorievič
* Pre ovcu je nanič vytvárať rezolúcie v prospech vegetariánstva, keď vlk má iný názor. INGE Dean
* Prečo by sme ľudí nenechali v omyle, pokiaľ im podstatne neuškodí? Každý človek má rád svoj názor a svoje omyly má často najradšej. LIPPERT Peter
* Predpotopný názor - Ten výlučne vzniká v hlave súčasníka! ROJČEK František
* Predsudok: Názor poletujúci bez zjavnej opory. BIERCE Ambrose Gwinnett
* Priateľ môže byť aj opačného pohlavia. Nie názorov. SURINČÁK Ladislav
* Príroda je názorným príkladom premeny hmoty na spomienky. JAVORSKÝ Vlado
* Protivníci si myslia, že vyvrátia náš názor, keď opakujú svoj a nevšímajú si náš. GOETHE Johann Wolfgang
* Reštaurujte názory druhých, nikdy nehovorte, že sa mýlia. RÁKOCIOVÁ K.
* Rozlišujú nás záujmy, viera a názory, ale nijaká rozdielnosť nemôže zastrieť základnú potrebu nás všetkých, potrebu slobody a vývoja. VANČURA Vladislav
* Rôznosť názorov na umelecké dielo ukazuje, že je to dielo nové, plné a životné. WILDE Oscar
* Sami o sebe ma peniaze zaujímajú srdečne málo. Nanajvýš potiaľ, že zastávam názor, že človek má mať peniaze, ale pravý zmysel vlastnenia peňazí je v tom, že si môže dovoliť na peniaze nemyslieť. FRANKL Viktor Emil
* Skúškou prvotriednej inteligencie je schopnosť udržať si v mysli súčasne dva protikladné názory a ešte stále si udržať funkčnú schopnosť. FITZGERALD Francis Scott Key
* Skutočnosť, že človek je najušľachtilejším tvorom, možno odvodiť najmä z toho, že v tomto názore mu nik nemôže odporovať. LICHTENBERG Georg Christoph
* Skutočný optimizmus nespočíva v presvedčení, že všetko pôjde dobre, ale v názore, že nie všetko pôjde zle. DUTOURD Jean Gwenaél
* Sloboda neznamená právo na bezmyšlienkovitosť či ľubovoľnosť názoru, ale spočíva na pravom vzťahu k pravde. GUARDINI Romano
* Sme mladí dovtedy, dokiaľ sa ešte dokážeme učiť, osvojiť si nové zvyklosti a znášať odlišné názory druhých. EBNER-ESCHENBACHOVÁ
* Som toho istého názoru s múdrym, ak prehovorí predo mnou. CONGREVE William
* Som toho názoru, a vždy som aj bol, že ak nedokážete povedať za dvadsať minút to, čo chcete, máte odísť preč a napísať o tom knihu. BRABAZON Lord
* Som toho názoru, že človek je primárne sociálna bytosť, a nie, ako tvrdí Freud, primárne sebestačný a len sekundárne potrebujúci iných, aby uspokojil svoje pudové potreby. FROMM Erich
* Som toho názoru, že románopisec je historik súčasnosti, zatiaľ čo historik je románopisec minulosti. DUHAMEL Georges
* Som toho názoru, že veľká časť nešťastí ľudstva postihuje ľudí v dôsledku nesprávneho odhadu hodnoty vecí. FRANKLIN Benjamin
* Starý štátnik: muž, ktorý je dosť starý na to, aby mal vlastný názor, a ktorý si ho ponecháva pre seba. BARUCH Bernard Mannes
* Stupňovanie prepychu: vlastné auto, vlastná vila, vlastný názor. BRUDZIŇSKI Wieslaw Leon
* Sú dva druhy pravdy: pravdy triviálne, pre ktoré sú opačné názory úplne absurdné, a pravdy hlboké, ktoré sa poznajú podľa toho, že ich protikladom je zase pravda. BOHR Niels Henrik David
* Sú ľudia, ktorí sa radšej pokúsia novú realitu zničiť, než by zmenili svoju mapu. Tieto osoby potom bohužiaľ často vydávajú viac energie na obranu svojho zastaraného svetonázoru, než by pôvodne potrebovali na jeho prehodnotenie. PECK Morgan Scott
* Sú ľudia, ktorí sa vždy cítia napadnutí, keď niekto vysloví nejaký názor. MORGENSTERN Christian
* Sú študenti, ktorí by mohli byť svojimi vlastnými pradedami, tak sú hotoví vo svojich vlastných názoroch, tak málo si dovolia myslieť alebo dokonca žiť nezvyčajným spôsobom. ZULEHNER P. M.
* Svet netrpí nedostatkom poznatkov a názorov, ale neschopnosťou vyvodiť z nich potrebné závery, a tak zvládnuť budúcnosť. EPPLER Erhard
* Svetový názor ešte nikomu nepridal schopnosti, ale z nedostatku schopností často vyrastá svetový názor. LAUB Gabriel
* Teda náš osobný prospech je vždy ten kompas, ktorým sa riadia naše názory. FLORIAN Jean-Pierre Claris de
* Ten, koho vedie Duch Svätý, má správne názory. Preto mnohí jednoduchí ľudia sú často múdrejší než študovaní ľudia. sv. JÁN Maria Vianney
* Ten, kto bráni svoj názor inými zbraňami ako zbraňami ducha, tomu sa minuli zbrane ducha. BISMARCK Otto Eduard Leopold von
* To, čo nazývame pravdou, nie je koniec koncov nič iného ako hypotéza, ktorá sa dá najlepšie aplikovať. Preto, ak skúmame názory a spôsoby primitívnych dôb a ľudských rás, je užitočné, ak sa zhovievavo pozeráme na ich omyly tak ako na nevyhnutné potknutia pri hľadaní pravdy. FRAZER James George
* Toho, kto je toho názoru, že peniaze urobia všetko, možno oprávnene podozrievať, že za peniaze je schopný všetkého. FRANKLIN Benjamin
* Tolerancia je cnosť človeka, ktorý nemá na vec žiadny názor. CHESTERTON Gilbert Keith
* Treba rozbíjať chybné názory, ale mimo ľudskej hlavy. JANOVIC Tomáš
* Umelec musí mať životný názor, ale nemá ho nakladať na chrbát svojej tvorby ako na somára. Ak má filozofiu, prejaví sa u neho, aj keby maľoval samé zátišie s dvoma slanečkami. MUCHA Jiří
* Už existuje toľko názorov, aký má byť človek, že najlepšie každý urobí, keď zostane takým, aký je. ČAPEK Josef
* V boji názorov treba najviac opatrnosti vtedy, keď sa k nám protivníci približujú a súhlasia s nami. BÖRNE Karl Ludwig
* V diskusii nie je umenie brániť vlastný názor, ale mať ho. MAUROIS André
* V mojom veku sa nehodí mať vlastný názor. GRIBOJEDOV Alexander Sergejevič
* V našom parlamente vládne neraz názorový pluvanizmus. TADIAN Jozef
* V pätnástich rokoch sa môj duch zaoberal štúdiom. V tridsiatke som nadobudol pevné názory. V štyridsiatke som prestal pochybovať. V päťdesiatke som poznal vôľu nebies. V šesťdesiatke bolo moje ucho spoľahlivým nástrojom na prijímanie právd. V sedemdesiatich môžem nasledovať túžby môjho srdca bez toho, aby som porušoval akékoľvek pravidlá. KONFUCIUS
* Váž si názorov druhých, i keď sú v rozpore s tvojimi. GENIN M.
* Vážim si názor muža, ktorý bol výrokom Apolónovej veštiarne vyhlásený za najmúdrejšieho a ktorý nehlásal raz jedno, raz druhé, ako väčšina filozofov, ale vždy to isté. Podľa neho je ľudská duša božského pôvodu a po odchode z tela má otvorený návrat do neba; samozrejme, že najľahšie sa môžu vrátiť duše najlepších a najspravodlivejších ľudí. CICERO Marcus Tullius
* Väčšina ľudí nespracováva svoje subjektívne predstavy; ak chce niekto dať svojmu zážitku čo najjasnejšiu a najpresvedčivejšiu formu, používa na to hotové formy - cudzie slová, spôsoby, obrazy - podriaďuje sa prevládajúcim, všeobecne prijatým názorom a formuje svoje osobné predstavy, ako cudzie. GORKIJ Maxim
* Väčšina ľudí trávi čas tým, že presviedča druhých o svojich názoroch. GIONO Jean
* Väčšina žien dostane muža, ktorého si zaslúži. Ale vždy čakajú na muža, ktorého by si zaslúžili podľa svojho vlastného názoru. ACHARD Marcel
* Veľa ľudí právom tvrdia, že svoje názory nemenia, ale neprávom sa tým chvália. Dokazujú len, že sa ničomu nepriučili odo dňa, keď si svoje názory sformovali. Taký evidentný dôkaz ignorantstva alebo debility sa neinzeruje. Le BON Gustave
* Veľké osobnosti vždy narážali na odpor priemerných ľudí. Priemerná osobnosť nie je schopná rozumieť človeku ktorý odmietol slepo sa držať konvenčných zvyklostí a namiesto toho sa rozhodol vyjadrovať svoj názor odvážne a úprimne. EINSTEIN Albert
* Verejnosť si kupuje názory práve tak, ako si kupuje mäso alebo mlieko, podľa zásady, že je lacnejšie kupovať, ako chovať kravu. Je to tak, ale mlieko je veľmi pravdepodobne zriedené vodou. BUTLER Samuel
* Viac si vážim tých, ktorí majú opačný názor, ako tých, ktorí nemajú žiadny. RŮŽIČKA Milan
* Vlastná skúsenosť je veľkým bohatstvom, pretože až ona zhodnocuje naše vedomosti. Vedomosti môžeme druhému dať, ale skúsenosť si musí každý vykúpiť vlastným potom, vlastnými mozoľmi. Iba skúsenosťami prichádzame k vlastnému názoru na veci. A iba tí, ktorí sa na veci dívajú vlastnými očami, majú vyhliadku na úspech. Filip Jaro (Baťa)
* Vlastný názor je nevypovedaná myšlienka. KUPECKÝ Milan
* Všetci sme občania jedného sveta, všetci sme jedna krv. Nenávidieť nejakého človeka len preto, že je narodený niekde inde alebo preto, že hovorí iným jazykom, alebo, že má iné názory, je najväčším nezmyslom. KOMENSKÝ Jan Amos
* Všetko podnikanie prebieha na základe názorov, alebo úsudkov, alebo pravdepodobností, a nie na základe istôt. ELIOT George
* Všetky módne názory som našiel v starej Biblii. KOSORIN Pavel
* Všetky názory, aj mylné, ktoré čítaním poznáme a kriticky porovnáme, neobyčajne poslúžia a pomôžu, ak chceme rýchlo dospieť k tomu, čo je pravdivé. MILTON John
* Vtáky sa chytajú píšťalkami, ktoré napodobňujú ich vlastné hlasy a ľudia tými výrokmi, ktoré sú najpríjemnejšie pre ich vlastné názory. BUTLER Samuel
* Vyhranený názor na milovanie mávajú ženy, ktoré sa nezaobľujú. MUŠKA Ladislav
* Výmena názorov je, keď podriadený úradník ide k nadriadenému so svojím názorom a vráti sa s jeho názorom. GROMYKO Andrej Andrejevič
* Vypočuj mienku každého, ale ponechaj si svoj názor. SHAKESPEARE William
* Vždy som zastával názor, že každá žena by sa mala vydať a žiadny muž by sa nemal oženiť. DISRAELI Benjamin gróf
* Vždy zastávam názor, že skutočne dobre sa môže robiť len jediná vec a tá potom, keď k dokonalosti privedie, obsiahne v sebe všetko ostatné. LINHARTOVÁ Věra
* Z dvoch názorov víťazí vždy ten hlučnejší. ČAPEK Karel
* Z neistej ruky do pažravých úst - v manželstve, rovnako ako v umení, v politike i v názoroch na život. SCHOENBERG Arnold
* Za rozumných považujeme iba tých, ktorí majú rovnaké názory ako my. ROCHEFOUCAULD
* Začínam sa prikláňať k názoru, že umenie pre umenie je náramný vtip. CÉZANNE Paul
* Zásadami filozofov sa ľudia riadia len vtedy, keď sa zhodujú buď s ich vlastnými názormi, alebo s názormi štátnych orgánov. Ale načo sú potom filozofi? LAUB Gabriel
* Zásadný nedostatok odvahy meniť názory sa vždy maskuje za zásadovosť. MUŠKA Ladislav
* Zbabelec zvyčajne žiada od ostatných odvahu v názoroch. PRÉVERT Jacques
* Zdravý rozum má však len ten, kto má rovnaké názory ako ja. ROCHEFOUCAULD
* Zdržiavajte sa hádky, aj tak nepresvedčíš nikoho. Názory sú ako klince: čím viac do nich biješ, tým hlbšie zaliezajú. IUVENALIS Decimus Iunius
* Zlatou zásadou je nesúdiť ľudí podľa ich názorov, ale podľa toho, čo tieto názory z nich urobili. LICHTENBERG Georg Christoph
* Zlý politik nie je len ten, kto príliš často mení názory, ale aj ten, kto ich nikdy nemení. GERVASO Roberto
* Ženu treba vychovať tak, aby si dokázala uvedomovať svoje chyby, ináč má, podľa svojho názoru, vždy pravdu. ČECHOV Anton Pavlovič
* Ženy menia svoje názory, ale nikdy nie svoje úmysly. GOETZ Curt
* Ženy sa neboja staroby. Boja sa len názorov mužov na staré ženy. MOREAUOVÁ Jeanne
* Žiadne umelecké dielo nehlásia názory. Názory majú len ľudia. WILDE Oscar
* Život núti zavrhovať návyky stereotypy, zastarané názory a zbavovať sa ilúzií. GORBAČOV Michail Sergejevič


Autorom tejto stránky je Milan Zemčák

mailový kontakt: zemcak@vmnet.sk

Posledný dátum úpravy :