Historický kalendár

Január   Február   Marec   Apríl   Máj   Jún
Júl   August   September   Október   November   December

Poznáš také výročie, o ktorom by mali ľudia vedieť? Prosím o jeho zaslanie na : juko56@gmail.com

menný kalendár   večný kalendár

Kalendár
Plánovací kalendár


najvýznamnejšie osobnosti Slovenska
historický kalendár kozmonautiky
historický kalendár chovu koní
historický kalendár letectva
pápežské pontifikáty
História Bratislavy
fotogaléria osobností
   
na začiatok

História Bratislavy:
5000 pred n.l.
archeologicky dokázané osídlenie Bratislavy v neskorej dobe kamennej - v neolite
1.st. pred n.l.
Kelti si postavili opevnené osídlenie v Devíne a Bratislave, okrem toho tu založili keltskú mincovňu, kde sa razili známe strieborné mince známe ako “biateky”
1.st. - 4.st.n.l.
krajina južne od rieky Dunaj pod nadvládou Rímskej ríše
5.st. - 6.st.
príchod slovanských kmeňov
623 - 658
osídlenie v období Samovej ríše, prvého štátneho útvaru Slovanov
7.st. - 8.st.
územie Bratislavy sa stáva dôležitým centrom Avarsko-slovanskej ríše
9.st.
vznik Veľkomoravskej ríše, Bratislavský hrad - vojenské, administratívne a cirkevné centrum
864
prvá písomná zmienka o hrade Devín ako o silnej pohraničnej pevnosti Veľkomoravskej ríše vo Fuldských análoch
907
prvá písomná zmienka o Bratislave (ako Brezalauspurc) v Salzburgských análoch v spojitosti s bitkou pod hradom medzi Bavormi a starými Maďarmi
10.st. - 11.st.
Bratislavský hrad sa stáva dôležitou pohraničnou pevnosťou Uhorska, sídlom župana a kapituly
1000 - 1038
vytvorenie Bratislavského komitátu uhorským kráľom Štefanom I.
12.st.
osídlenie na východnej strane hradného kopca
1221
Románsky kostol sv. Salvatora presťahovaný z hradu do podhradia na miesto dnešného Dómu sv. Martina postaveného v 14. a 15. storočí
1291
uhorský kráľ Ondrej III. udelil Bratislave rozsiahle mestské privilégiá, čím potvrdil jej začlenenie do sústavy slobodných kráľovských miest a súčasne tak položil základy pre rozvoj obchodu a remesiel
14. - 15.st.
obdobie rozvoja remesiel, vinohradníctva a medzinárodného obchodu
1430
mestu bolo udelené mincovné právo kráľom Žigmundom Luxemburským
1436
Žigmund Luxemburský udelil mestu právo používať erb
1464
uhorský kráľ Matej Krovín potvrdil všetky staré privilégiá Bratislavy Zlatou bulou
1465
kráľ Matej Korvín založil prvú univerzitu na území dnešného Slovenska - Academia Istropolitana
1468
právo meča udelé mestu kráľom Matejom Korvínom
1526
v bitke pri Moháči zahynul kráľ Ľudovít a vo františkánskom kláštore bol zvolený za kráľa Ferdinand I. Habsburský
1536
Bratislava sa stala hlavným mestom Uhorska, snemovým mestom a sídlom centrálnych úradov a korunovačným mestom uhorských kráľov
1543
Bratislava sa stala sídlom arcibiskupa
1563 - 1830
počas 3 storočí bolo v Dóme sv. Martina korunovaných 11 uhorských kráľov a 8 kráľovských manželiek
17.st.
storočie protihabsburských povstaní
1711
veľká morová epidémia počas ktorej zahynulo 3860 ľudí
1741
korunovácia Márie Terézie
1775
kráľovná Mária Terézia prikázala zbúrať mestské hradby, ktoré znamenalo stavebný rozvoj mesta
1776
založenie stavovského divadla so stálym súborom hercov
1780
založenie prvej manufaktúry
1783
Jozef II. prikázal presťahovať centrálne úrady do Budína a korunovačné klenoty do Viedne
1805
po bitke 3 cisárov pri Slavkove bol v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca podpísaný tzv. Bratislavský mier medzi napoleonovským Francúzskom a Rakúskom
1809
mesto obliehané napoleonskými vojskami
1811
28. máj - Bratislavský hrad vyhorel
1818
prvý parník na Dunaji
1840
začala premávať konská železnica medzi Bratislavou a Svätým Jurom
1843
kodifikácia slovenského jazyka Ľudovítom Štúrom a jeho prívržencami
1848
kráľ Ferdinand V. podpísal tzv. marcové zákony o zrušení poddanstva v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
1886
na mieste stavovského divadla postavili budovu Slovenského národného divadla
1891
otvorenie prvého mosta cez Dunaj - Starého mosta
1895
prvá električka v Bratislave
1912
prvé trolejbusy v uliciach Bratislavy
1913
79 domov v podhradí zničil ničivý požiar
1918
10. október - založenie Slovenskej národnej rady s právomocou pre Bratislavu a okoliu
1919
1. január - okupácia mesta Československými légiami a jeho pripojenie k Československej republike
1939
14. marec - Bratislava sa stala hlavným mestom nacistického Slovenského štátu
1945
4. apríl - mesto oslobodili vojská Sovietskej armády
1946
vznik tzv. Veľkej Bratislavy pripojením obcí Devín, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Prievoz, Rača a Vajnory
1948
25. február - politický prevrat komunistov, všetka výkonná moc v meste a štáte bola prevzatá komunistami
1969
30. október - zmluva o Československej federácii podpísaná na bratislavskom hrade, Bratislava sa stala hlavným mestom Slovenskej socialistickej republiky
1971
dediny Čunovo, Devínska Nová Ves, Jarovce, Podunajské Biskupice, Rusovce, Vrakuňa a Záhorská Bystrica boli pripojené k Bratislave
1989
27. november - generálny štrajk obyvateľov mesta , ktorý podporil žiadosti Verejnosti proti násiliu, Občianskeho fóra a študentov
1993
1.január - Bratislava sa stala hlavným mestom samostatnej Slovenskej republikyPosledný dátum úpravy: 31.3.2020